The Netherlands: Thinking out of the box for abandoned churches

The Netherlands: Thinking out of the box for abandoned churches

Out of the box thinking was the task for four young designers when they started with their design for a new use of four different churches. A church like swimming pool with garden was one of the results, an idea that probably will remain a dream nevertheless. Deltateam Fryske Tsjerken wanted new and exciting ideas for filling their church again.

Out of the box denken was de opdracht aan vier jonge ontwerpers toen ze startten met hun ontwerp voor een nieuwe bestemming van vier verschillende kerken. Een kerk als zwembad mét zwemtuin erbij was een van de resultaten. Een idee dat wellicht een droom zal blijven van het project Droomkerk. Opdrachtgever Deltateam Fryske Tsjerken wilde kerkbesturen spannende ideeën meegeven bij het opnieuw invullen van hun kerkgebouw.

Het artikel Een zwembad in de kerk, waarom niet? uit de Leeuwarder Courant van 4 juli 2014 maakte nieuwsgierig en leidde naar de projectleider Jitze Tadema van het Deltateam waarmee de Agenda Toekomst Religieus Erfgoed in gesprek ging en een tussentijdse balans opmaakte. Het project Droomkerk was een frivool uitstapje van het Deltateam dat nu alweer drie jaar bestaat. Een ambulant drietal dat kerkbesturen in Friesland ondersteunt bij herbestemming, sluiting of andere problematiek in het kader van leegloop van hun kerk.

Lees meer… (article in Dutch)

Share this post: