SWEDEN – When Culture moves in with God

SWEDEN – When Culture moves in with God

Fewer and fewer visit churches to meet god in secularised Sweden – but the sacred feeling remains, as well as the will to protect the building. Religion has given way for cultural heritage.

I det sekulariserade Sverige är det allt färre som går in i en kyrka för att möta Gud – men känslan av helighet består liksom viljan att skydda byggnaden. Religionen har lämnat plats för kulturarvet.

via När Gud blir sambo med kulturen | Under strecket | SvD.

Share this post: