SWEDEN – Church interior stripped and shipped to Estonia

SWEDEN – Church interior stripped and shipped to Estonia

The developers have received permission to empty Caroli church in Malmo of pews, pulpit and altar from this monumental 19th century building. The new function will be linked with the nearby chopping mall, and the objects will be re-installed in a church in Narva, Estonia.

“Caroli får tömmas på kyrkbänkar.
Ska sändas till Estland Nu i veckan flyttas kyrkbänkar, predikstol och altare ut ur Caroli kyrka i Malmö. Länsstyrelsen Skåne ägaren ger tillstånd att ta bort inredningen ur den avkristnade kyrkan.”

via Caroli får tömmas på kyrkbänkar – Nyheter | SVT.se.

Share this post: