NORWAY – Stave churches will have EUR 1.3 mil for emergency work

NORWAY – Stave churches will have EUR 1.3 mil for emergency work

It became clear that the stave-churches need better security after the arson of Fantoft in 1992. But the work is still not finished. The Ministry of Environment has realised the grave situation and will increase the funds available in a revised budget.

Etter at Fantoft stavkirke ble påtent og brant ned i 1992, ble det klart at stavkirkene måtte sikres bedre. Men arbeidet er ennå ikke ferdig, skriver Aftenposten. Avisen skriver at Miljøverndepartementet mener situasjonen er så akutt at de bevilger ekstra midler i revidert statsbudsjett [10 milj NOK].

via Stavkirkene får 10 millioner i «nødhjelp» – Fortidsminneforeningen The society for the Preservation of Norwegian Ancient Monuments avdeling.

Share this post: