NETHERLANDS – Doomsday scenarios on church demolitions

NETHERLANDS – Doomsday scenarios on church demolitions

Yes, many Dutch churches are empty. And yes, more places of worship will close their doors the coming years. But it will not come to a massive church demolition, suspects architectural historian Herman Wesselink. The future is brighter than many might think.

Ja, veel Nederlandse kerken lopen leeg. En ja, de komende jaren zullen steeds meer godshuizen hun deuren sluiten. Maar het zal niet komen tot een massale kerksloop, vermoedt architectuurhistoricus Herman Wesselink. De toekomst is misschien zonniger dan velen denken.

via ‘Doemscenario’s over kerksloop vallen reuze mee’ – Christendom – TROUW.

Share this post: