SWEDEN – Handbook on maintenance of organs

SWEDEN – Handbook on maintenance of organs

The Wedish National Heritage Board has produced a new handbook on management and maintenance of legally protected organs, for managers, care-takers and administrations.

(Available to download in Swedish)

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny handbok om vård och underhåll av piporglar.

Piporglarna är en viktig del av vårt kulturarv, men samtidigt som de ska fungera som regelbundet använda musikinstrument är de också en del av den fasta inredningen i kyrkorummet och därigenom skyddade genom lag.

Handboken är framtagen för att fungera som ett stöd för förvaltare i församlingar, handläggare på länsstyrelser och stift samt konsulter och andra som kommer i kontakt med vård och underhållsfrågor för orglar och som hanterar processen kring upphandling och tillståndsansökan.

via Handbok om vård och underhåll av piporglar | Riksantikvarieämbetet.

Share this post: